Dochodzenie odszkodowania

Polacy mają problem z dochodzeniem swoich praw w razie wypadku za granicą

Co roku poza granicą naszego kraju dochodzi do kilkunastu tysięcy wypadków, w których osobami poszkodowanymi są Polacy.

Analitycy podkreślają, że w takich sytuacjach kwestie związane z ubezpieczeniem, zakresem i wysokością odszkodowania Skoczów jego wypłaty uregulowane są przez prawo miejscowe, o czym wie niewielu podróżujących. Zdecydowana większość z nich zapomina również o wykupieniu stosownego ubezpieczenia, które w razie nagłego zdarzenia może zaoszczędzić wielu problemów.

Polak który został poszkodowany w wypadku poza granicą zawsze nie wie, jak dochodzić swoich praw, jak ubiegać się o zabezpieczenie i jakie kroki i zabezpieczenia prawne powinien podjąć.

W dużej mierze dotyczy to wystąpień, do których dochodzi na zakresie Unii Europejskiej.

Przede wszystkim nie do finiszu wiemy, jak korzystać z przepisów tzw. IV dyrektywy.

Chodzi o te zapisy jakie dają obywatelom Unii Europejskiej m. in. swobodę poruszania się akuratnym samochodem po krajach Wspólnoty, posiadając jedynie wykupioną polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC do auta.

Dyrektywa ta nakłada na Towarzystwa Ubezpieczeń obowiązek ustanowienia w wszystkim z państw unijnych przedstawiciela do spraw roszczeń. Dzięki takiemu prawnemu wyjściu możliwe jest załatwienie wszelkich formalności w tym państwie i to w języku, skąd pochodzi osoba poszkodowana.

Problem w tym, że formalności te w wszelkim państwie Unii Europejskiej istnieją inne.

– Co do wzory, jeśli wypadek będzie miał miejsce na terenie cudzego państwa i podstawą odpowiedzialności będzie czyn niedozwolony jakiegoś sprawcy, za którego odpowiada ubezpieczyciel, to będzie on określał wysokość świadczeń oraz wytyczne ich przyznawania na istocie prawa miejscowego.

Ważne są okoliczności zaistniałego wydarzenia i zebrane przy tym argumenty, na których opierać się będzie poszkodowany występujący o zadośćuczynienie i odszkodowanie Rybnik , a także kwestie proceduralne. Przykładem mogą być w Czechy gdzie osiągnięcie świadczenia, firma odszkodowawcza rekompensującego uszczerbek na zdrowiu, wiąże się z potrzebą przedstawienia zaświadczenia policji z pomieszczenia zdarzenia. W przeciwnym razie najprawdopodobniej osoby poszkodowane spotkają się z odmową.

Dlatego w przypadku uszczerbków na osobie, doznanych za granicą bezwzględnie należy wezwać na miejsce zdarzenia patrol policji. Okazuje się to zwykle najważniejszym dowodem dla ubezpieczyciela, który w innym przypadku, tylko na podstawie oświadczenia, może odmówić wypłacenia zabezpieczenia.

Jeśli nikt z uczestników incydenty lub wypadku nie doznał obrażeń na zdrowiu, a poszkodowany godzi się na sporządzenie oświadczenia, musi przynajmniej pamiętać o sporządzeniu osobliwej notatki. Powinna ona zawierać dokładne dane personalne sprawcy, a więc jego imię i miano, adres zamieszkania oraz firmę i numer rejestracyjny wozu, nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego i numer polisy.

Wątpliwości budzi często wysokość przyznanego. Opiera się ona o przyjęty w danym kraju sposób szacowania urazów. W Czechach podstawowe świadczenie wyceniane jest według skali punktowej. Każdy z określonych urazów ma swoją „wartość”.

– Np. typowy uraz kręgosłupa. Może się okazać, że za jego wycenę otrzymamy kilkaset złotych, co w Polsce się już nie zdarza.

W naszym systemie prawnym to wyrok określa wysokość świadczenia, biorąc pod uwagę zakres krzywd. Ale nie tylko nasi sąsiedzi Czesi w ten sposób „taryfikują” odniesione urazy.

– W Irlandii występuje tzw. Book of quantum, czyli zbiór zaleceń z góry wyceniających uszczerbki na zdrowiu i określające kwotowo, jak za konkretne zdarzenie zostanie wyceniona szkoda.

Sposób zgłaszania szkód i ubieganie się o odszkodowanie Jastrzębie Zdrój zależy w dużej mierze od tego, w jakim kraju wydarzył się wypadek i jakie obywatelstwo mają jego uczestnicy. Dzięki unijnym regulacjom zawartym m. in. w IV Dyrektywie, podróży po krajach europejskich nie musimy się obawiać. Problemy zaczynają się nagle, kiedy wybieramy się w bardziej odległe i egzotyczne rejony. Warto rozważyć wówczas rozszerzenie startowego pakietu ubezpieczeń o ubezpieczenie ochrony prawnej.

– Jeżeli chodzi o incydenty na terenie krajów takich, jak Egipt czy państwa Ameryki Łacińskiej, będziemy musieli dochodzić zabezpieczenia przed tamtejszymi sądami, co bez pomocy tubylczego prawnika jest trudne. Tym bardziej, że tamtejsze procedury sądowe są niezwykle długotrwałe.

Teoretycznie bez tego powinniśmy dostać pomoc od polskiego konsula w wiadomym kraju, ale może ona napotkać na pewne trudności organizacyjne lub może być udzielona w skąpym zakresie